Tag: bán hàng Amazon

Nghiên cứu sản phẩm và list lên tài khoản bán hàng Amazon

Sau khi đã đăng ký và xác thực tài khoản Amazon thành công. Việc nghiên cứu sản phẩm tiềm năng để list lên Amazon là việc tối quan trọng tiếp theo. Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ vài công cụ miễn phí để tìm kiếm và lọc sản phẩm sau khi đã có ý ...