Tag: chặn quảng cáo youtube

Cách chặn quảng cáo Youtube đơn giản nhất

Giờ đây việc chặn quảng cáo YouTube có nhiều cách thực hiện khác nhau. Ngoài những cách như sử dụng phần mềm chặn quảng cáo, chặn pop-up, hay những tiện ích mở rộng tích hợp vào trình duyệt như Adblock. Thì còn một cách đơn giản hơn rất nhiều mà ...