Tag: mẫu landing page đẹp

Bí mật để thành công với Accesstrade – tiếp thị liên kết theo mô hình D2C

D2C là gì? Mô hình D2C viết tắt của cụm từ Direct to customer là một dạng Affiliate Marketing theo phương thức CPO. Đây là hình thức tiếp thị liên kết mà hoa hồng chia sẻ rất cao. Và yếu tố hấp dẫn nhất đó là chỉ cần có order sản phẩm qua link giới ...